Tip slot

Hieronder zijn de aanwijzingen voluit getypt.

De code is een getal dat bestaat uit 4 cijfers:

Het laatste cijfer moet het dubbel zijn van het eerste cijfer.

De twee cijfers in het midden moeten gelijk zijn.

Het getal gevormd door de twee begincijfers moeten de helft zijn van het getal gevormd door de twee eindcijfers.

Voor de oplossing: klik hier.