Extra tip 2

De volgorde van de cijfers kan je bepalen door naar de kleur van de QR-codes te kijken. Deze kleuren staan in een bepaalde volgorde op het etiket dat op het kistje plakt.